ÖVERSIKT AV CASE STUDIES

”När en kund frågar om du kan lösa deras problem – svara alltid ja. Du kommer alltid att kunna lösa det, för så bra är du och din produkt.”

Gunnar Heinemann, Gravello AB